Agricultural & Environmental Science Database Veri Tabanına Abonelik Gerçekleştirilmiştir

22 Ocak 2018 Pazartesi

 Agricultural & Environmental Science Database veri tabanına abonelik gerçekleştirilerek web sayfamız üzerinden Üniversitemiz mensuplarının  erişimine açılmıştır.


Erişim adresi: https://search.proquest.com/agricenvironm/science/fromDatabasesLayer?accountid=25094

HAKKINDA:
Bu veritabanı AGRICOLA, TOXLINE, ESPM (Environmental Sciences and Pollution
Management) ve Environmental Impact Statements (EIS) veritabanlarını içerir.
Veritanabı bilimsel dergiler, ticaret ve endüstri dergileri, teknik raporlar, konferans
bildirileri ve hükümet yayınları gibi kaynak türlerinden tam metin yayınlara erişim sağlar.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

• Bu geniş veri tabanı tarım ve tarım ile ilgili alanlara yönelik birincil bilgi
kaynaklarına erişimi sağlamaktadır.

• Kullanımı kolay- indekslenmiş tarama alanları ile birlikte detaylı arama yapmanıza
olanak tanır ve anlamlı sonuçlara ulaşmanızı sağlar.

• Kataloglama kayıtları için Library of Congress Subject Headings kullanılmıştır.

• Taranabilir tablolar ve şekiller içermektedir