SciTech Premium Collection Veri Tabanı Deneme Erişimİ

10 Mayıs 2018 Perşembe

SciTech Premium Collection veri tabanı bir ay süre ile Üniversitemiz mensuplarının deneme erişimine açılmıştır

Erişim Adresi: 
https://trials.proquest.com/trials/trialSummary.action?view=subject&trialBean.token=W9ZX1IKUEJQEFRPZR0FE

HAKKINDA

PROQUEST SciTech COLLECTION : 
Proquest SciTech Collection mühendislik, teknoloji ve doğal bilimler üzerine spesifikleşmiş birçok veri tabanımızın kombinasyonu ile oluşturulmuştur. Uzman editoryal ekip tarafından hazırlanmış bu veri tabanı aracılığıyla kullanıcılar geniş kapsamlı tam metin ve abstractlara erişim sağlayabilmektedirler.
ProQuest SciTech Collection multidisipliner alanı destetlemek için en kusurusuz koleksiyonu sunmaktadır. Koleksiyonun mühendislik, teknoloji fizik gibi birçok bilime yönelik bilimsel dergiler, ticari dergiler, magazinler, konferans kayıtları, teknik raporlar, patentler, tezler ve kitaplar gibi farklı belge türlerinde geniş bir kapsamı bulunmaktadır.  
ProQuest SciTech Collection bilim, teknoloji, mühendislik ve ilgili alanlarda geniş literatür incelemelerine ve derinlemesine araştırma yapmaya imkan tanımaktadır. 6.300 tam metin yayın içeren koleksiyonda hakemli dergiler, kitaplar, tezler ve konferans kayıtları ve daha fazlası gibi birçok kaynağa erişim sağlanabilir.
 
İÇERDİĞİ VERi TABANLARI:
 
ProQuest Technology Collection
 Technology Collection mükendislik, bilgisayar ve gelişmiş teknoloji gibi alanlara yönelik uzman editoryal kadro tarafından seçilmiş tam metin ve özetlere erişim imkanı tanımaktadır.
 
ProQuest Advanced Technologies & Aerospace Collection
Havacılık, uzay bilimi, haberleşme, bilgisayar, elektronik, laserler, telekomünikasyon ve bilgi teknolojisi alanındaki araştırmacılara yönelik geniş kapsamlı kaynak içeriği sağlamaktadır.
 
ProQuest Engineering Collection
İnşaatçılık, deprem, sismik, jeoteknik, biyoteknik, taşımacılık, otomotiv, karayolları, demiryolları, gemicilik, havacılık, robotik, askeriye, teorik mekanikler ve dinamikler, atık yönetimi, baraj, endüstriyel ve evsel atıklar, ve mühendislikle ilgili daha birçok konu başlığında yayınlara erişim imkanı tanır.
 
ProQuest Computer Science Collection
Uygulamalı matematik, bilgisayar bilimi, ve bilgisayar  sistemleri alanlarında tam metin erişim yanı sıra geniş özet ve indeks erişimi sağlamaktadır. 
 
ProQuest Natural Science Collection
Tarım, su bilimleri, atmosfer, biyoloji, jeoloji, yer bilimi ve çevre bilimi alanlarında geniş bir koleksiyona erişim sağlamaktadır.
 
ProQuest Agricultural Science Collection
U.S. National Agricultural Library’nin bibliyografik veri tabanı AGRICOLA tarafından desteklenmektedir ve tarım ve tarım ile ilgili tüm alanlara yönelik literatürle ilgili geniş bir kapsamı bulunmaktadır.
 
ProQuest Aquatic Science Collection
Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts (ASFA) tarafından desteklenen bir veri tabanıdır. Su bilimleri alanına yönelik koleksiyona erişim sağlamaktadır.
 
ProQuest Atmospheric Science Collection
 
Hava kirliliği, astrofizik, iklim, jeomagnetizm, hidroloji, radyasyon, hava tahmini, atmosfer olayları, buzullar bilimi ve meteorolojik incelemeler konu başlıklarında kapsamlı bir içerik sunmaktadır. 
 
ProQuest Biological Science Collection
Hayvan davranışları, sualtı yaşamı ve balıkçılık, fizyolojik reaksiyon, biyokimya, ekoloji, bitki bilimi, toksikoloji, viroloji, mikrobiyoloji, immünoloji, urkalıt, entomoloji, endokrinoloji ve nöroloji gibi biyoloji bilimi alanındaki birçok konuya yönelik kapsamlı bir içerik sağlamaktadır.
 
ProQuest Earth Science Collection
American Geosciences Institute’nün bibliyofrafik veri tabanı GeoRef üzerine yapılandırılmıştır.  ProQuest’s Earth Science Collection oşinografi alanında kapsamlı içeriğe sahiptir. provides extensive additional coverage in oceanography.
 
ProQuest Environmental Science Collection
Çevre bilimi, ekoloji, sürdürebilirlik, kirlilik, su yönetimi ve bu alan içerisindeki diğer multidisiplinler alanlarla ilgili geniş bir kapsama sahiptir.