Lebib Yalkın MevBank Mevzuat ve İçtihat Veritabanı Deneme Erişimi

06 Kasım 2019 Çarşamba

Lebib Yalkın MevBank mevzuat ve içtihat veritabanı 25.12.2019 tarihine kadar Üniversitemiz mensuplarının deneme erişimine açılmıştır

Erişim Adresi:
https://www.lebibyalkin.com.tr/mevzuat/kurumsal-abone/rte-uni

HAKKINDA
  •  Hukuki araştırmalarınızı en kısa zamanda sonuçlandırır,
  • Tek kaynaktan en kapsamlı bilgiye ulaştırır,
  • Öncelik ve tercihlerinize göre kişiselleştirebilir,
  • Türkiye' nin önde gelen hukuk büroları ile beraber geliştirilmiştir,
  •  Üniversitelerimizin Hukuk, Vergi, Ticaret ve Finans, İş ve Sosyal Güvenlik, Gıda, Çevre, Turizm, Dış Ticaret bölümlerinin derslerinde kaynak olarak yararlanılmaktadır