Lebib Yalkın MevBank Mevzuat ve İçtihat Veritabanı Deneme Erişimi

19 Ekim 2018 Cuma

Lebib Yalkın Mevzuat Yayınları (MEVBANK) 25 Aralık tarihine kadar Üniversitemiz mensuplarının deneme erişimine açılmıştır. 

Erişim Adresi :  
https://www.lebibyalkin.com.tr/mevzuat/kurumsal-abone/rte-uni

HAKKINDA 

Lebib Yalkın Mevzuat Yayınları , Vergi, Sosyal Güvenlik, Ticaret ve Finans, Dış Ticaret, Gümrük, Hukuk, Yönetim Sistemleri ve Sektörel ana kategorileri altında 64 konu başlığında kapsamlı mevzuat, içtihat ve uzman makalelerinden oluşmaktadır. Deneme sürümü tüm mevzuatı kapsamaktadır. Öğrenciler, Akademik ve üniversite personeli bir çok farklı alanda araştırma yapabilir.