Political Science Complete Deneme Erişimi

01 Ekim 2019 Salı

Political Science Complete veri tabanı 01 Aralık 2019 tarihine kadar Üniversitemiz mensuplarının deneme erişimine açılmıştır.

Erişim adresi: http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=poh


HAKKINDA
 
Political Science Complete
 
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümleri’ndeki araştırmacılar ve kurumlar için özel olarak tasarlanmış olan Political Science Complete veri tabanı, bu disiplinlerdeki en itibarlı dergilere erişim sağlayan en birincil kaynaktır. Dünya çapında bir bakış açısına sahip bu kapsamlı veri tabanı, modern politik konulara geniş bir çerçeveden ışık tutmakta olup, içerik ve kalite bakımından kendi alanındaki diğer tüm veri tabanlarını geride bırakmaktadır.
 
İçeriğinde;
 • 700’e yakın tam metin dergi
 • 330’a yakın tam metin referans kitap ve monograf
 • 48.000’e yakın tam metin konferans raporu
 • 28.000’den fazla terim içeren konu terimleri sözlüğü
 Konu başlıklarından bazıları:
 • Hukuk 
 • Kamu Politikası
 • Karşılaştırmalı Siyaset 
 • Kent, Çevre ve Yerel Yönetim Politikaları
 • Sivil Toplum Kuruluşları
 • Siyasal Sistemler
 • Siyasal Teori
 • Sosyal Bilimler
 • Toplumsal Cinsiyet 
 • Uluslararası İlişkiler
 • Yönetim Bilimleri
  
Political Science Complete’in içerdiği tam metin konferans bildirileri, dünya çapındaki en önemli siyaset derneklerinden sağlanmaktadır:
 • American Political Science Association
 • Midwestern Political Science Association
 • New England Political Science Association
 • Northeastern Political Science Association
 • Southern Political Science Association
 • Western Political Science Association
  
Veri tabanı ile ilgili olarak;
 
Erisim Adresi: http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=poh
Başlık listesi: https://www.ebscohost.com/titleLists/poh-coverage.xls
Konularına göre başlıklar: http://www.ebscohost.com/titleLists/poh-subject.xls
Detaylı bilgi: https://www.ebsco.com/products/research-databases/political-science-complete