Reaxys Veri Tabanına Abonelik Gerçekleştirildi

19 Ocak 2021 Salı

Değerli Araştırmacılarımız
2021 yılında, uzun yıllardır hizmete sunduğumuz SciFinder veri tabanına olan aboneliğimiz bütçe imkanları nedeni ile Kütüphane Danışma Kurulu tarafından alınan karar ile sonlandırılmış ve yerine Reaxys kimya keşif aracına abonelik gerçekleştirilmiştir.

Erişim Linki 
Reaxys – www.reaxys.com

HAKKINDA

Bir kimya keşif aracı olan Reaxys, araştırmacıların daha etkili ve verimli çalışabilmeleri ve daha iyi keşifler yapabilmeleri amacıyla, konu alanları ile ilgili güvenilir bilgiye istedikleri yoldan erişmelerine olanak sağlamaktadır. 1771 yılından bu yana indekslenmiş 16.000’in üzerinde periyodik yayına erişim ve geçerliliği deneysel olarak kabul edilmiş 500 milyonun üzerinde olguyla araştırmacılar için çalışma alanlarına özgü veriler sunmaktadır.
 
  • Kimyasal yapılar, özellikleri ve reaksiyonlar
  • İlgili kimya literatürünü ve patentleri
  • Bileşik sentezleme
  • Kurum ya da kuruluş içinde ve dışında araştırma verilerini paylaşma imkanı
  • Dahili ve yayınlanmış deneysel verileri karşılaştırma imkanı