Türkiye Atıf Dizinine (Türkiye Klinikleri) Abonelik Gerçekleştirilmiştir

27 Aralık 2019 Cuma

Kütüphanemiz Türkiye Atıf Dizinine abonelik gerçekleştirerek Üniversitemiz mensuplarının erişimine sunmuştur.

Erisim adresi: http://www.atifdizini.com/default/tr-index.html
 

Atıf Dizini nedir?

Atıf Dizini Türkiye kaynaklı sağlık bilimleri dergilerinin (tıp, eczacılık, diş hekimliği, hemşirelik, veterinerlik, beden eğitimi ve spor, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, psikoloji vb) indekslendiği bir veritabanıdır. Toplam dergi sayısı 447'dirBu dergilerden “kayıtlı olarak” geçen dergilere tam metin erişim 2008'den günümüze sunulmaktadır.

Tüm dergi listesi  (447 dergi): http://www.atifdizini.com/journals/tr-index.html 


ÖNEMLİ BİLGİ
Veri tabanını kullanabilmek için öncelikle kayıt linkinden bir seferliğe mahsus olmak kaydı ile Üniversite içinden, ilgili fakültelerdeki her kullanıcının  ''yeni kullanıcı'' olarak  kayıt yapması gerekmektedir. Bu kayıt işlemi tamamlandıktan sonra, kendi oluşturduğunuz kullanıcı adi ve şifre ile her zaman kurum içi/kurum dışı erişim sağlayabilirsinizKayit adresi: http://www.atifdizini.com/search/tr-index.html?s=tıp

 

Önemli NOT: Ilgili bir derginin tüm sayılarına ait makaleleri sıralı olarak inceleyebilmek için; kriterleri aşağıda ekran görüntüsünde paylaşıldığı gibi giriniz.

 


Kullanim kilavuzu : http://www.geminibilgi.com.tr/images/userfiles/TAD_Kullanim_Kilavuzu.pdf

 

Türkiye Atıf Dizini Önemli Özellikleri:
 

  • Tek bir arama ile 447 dergide yayımlanan güncel makale başlıklarını hızlıca liste halinde görebilme, ilgi duyulan makalenin Türkçe-İngilizce özetine kolayca göz atabilme, istenilen makalenin tam metnine (pdf) anında erişebilme.
  • Makaleyi kaynak gösteren diğer makaleleri, makalenin yazarının başka makalelerine aldığı atıfları inceleyebilme.
  • Kayıtlı dergi sayısında her geçen gün artış.
  • Arastırmacıların konu ve kaynak tarama için harcadıkları zaman sorunlarına, ulusal düzeyde, hızlı, tek merkezden ve kolay arama ile çözüm sağlamaktadır.
  • Dizin’e kayıtlı dergilerin yeni sayılarının sürekli takibi ile anlık veri girişlerinin yapıldıgı geniş ve güncel bir veritabanıdır.
  • Dergilerin ve makalelerin etkinliklerinin karşılaştırılabilmesi için; ulusal etki değeri, ziyaretçi sayıları, yayın periyotlarına uyumları, aldıkları atıf sayıları, uluslararası etki değerleri (impact factor), yazar ve makale bazında alınan atıflar gibi birçok başlığı içeren ve veri tabanına kayıtlı ulusal dergilerin verilerinden derlenen “istatistik” menüsü yer almaktadır.
  • Dergilerin, kaynak gosterilirken kullandıkları kısaltmalarını, yayın periyotlarını, kayıtlı oldukları indeksleri içeren kısa bilgilerini içermektedir.
  • Başka makalelerden atıf almış makale başlığı, ilk tarama ekranında  görüntülenebilmektedir.
  • Dizinde SCI-E'ye kayıtlı 33 dergi var, 27 tanesinin tam metin erişimleri mümkün

 

Atıf Dizini’nin amacı nedir?

Atıf Dizini'nin amacı Türkiye kaynaklı "sağlık bilimleri" dergilerinde yayımlanmış güncel makalelere hızlı, kolay ve tek merkezden erişim sağlamak ve ulusal dergilerin atıf sayılarını arttırmaktır. 

 Atıf Dizini’nin hedef kitlesi kimlerdir?

Sağlık Bilimleri alanında araştırma yapan, makale hazırlayan, literatür ile ilgilenen tüm sağlık uzmanları Atıf Dizini’nden faydalanabilir.

 

Atıf Dizini’nden hangi hizmetler alınabilmektedir?

Atıf Dizini'nde Türkiye’deki Sağlık bilimleri alanında 441 adet ulusal dergi istatistiki olarak değerlendirilmektedir. Dergilerin ve makalelerin Ulusal Etki Değeri; ziyaretçi sayıları, yayın periyotlarına uyumları, yazar ve makale bazında alınan atıflar gibi birçok kriter ile değerlendirilmekte ve duyurulmaktadır.

 Makale başlıkları listesinde, atıf alan makaleyi görmek ve atıf yapan makalenin künye bilgisine erişmek mümkündür. Ayrıca makale yazarlarının dizinde bulunan diğer makaleleri, yazar ismi üzerine tıklayarak listelenebilmekte ve bu makalelere alınan atıflar da görüntülenebilmektedir. Platform üzerinden en çok takip edilen dergi ve makale verileri kullanıcılarla da paylaşılmaktadır. 

Atıf Dizini'nde değerlendirilen dergilerden 325 tanesinin tam metinlerine erişilebilmektedir. Kullanıcılar platform üzerinde kelime bazlı arama yaparak makaleleri için ulusal bazda kaynak olacak bilimsel yayınlara ulaşabilmektedirler.