Abonelik Yapılan Basılı Dergiler

 
S.NO DERGİNİN ADI YAYINEVİ YAYIN YILI ÇIKIŞ ARALIĞI
1 Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi Detay Yayıncılık 2014 6 Aylık
2 Atlas Tarih DBR 2014 2 Aylık
3 Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi
Batider)
Banka ve Ticaret Hukuku
araştırma Enstitüsü
2014 3 Aylık
4 Bilim ve Teknik TÜBİTAK 2014 Aylık
5 Ceza Hukuku Dergisi Seçkin Yayıncılık 2014 4 Aylık
6 Cogito Yapı Kredi 2014 3 Aylık
7 Dergah Dergah Yayınları 2014 Aylık
8 Derin Tarih Birlikte Dağıtım 2014 Aylık
9 Dpğu Batı Doğu Batı Yayınevi 2014 3 Aylık
10 Eğitim Araştırmaları Dergisi Anı Yayıncılık 2014 3 Aylık
11 Hece Hece Yayınları 2014 Aylık
12 İstanbul Kültür Üniv Hukuk fak. Dergisi Seçkin Yayınları 2014 6 Aylık
13 Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi Kazancı Kitap Ticaret A.Ş 2014 2 Aylık
14 Kebikeç, İnsan Bilimleri
İçin Kaynak Araştırmaları
Kebikeç Yayınları 2014 6 Aylık
15 Kubbealtı Akademi Mecmuası Kubbealtı 2014 3 Aylık
16 Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Pegem Özel Eğitim
Hizmetleri Tic.Ltd.
2014 3 Aylık
17 Marife Dini Araştırmalar Dergisi
( Eski adı Marife Dergisi )
Necmettin Erbakan Üniversitesi 2014 4 Aylık
18 Osmanlı Araştırmaları İSAM 2014 6 Aylık
19 Sosyologca Doğu kitabevi 2014  
20 Sosyoloji Divanı Çizgi kitabevi 2014  
21 Tasavvuf Aziz Mahmut Hüdayi Vakf 2014  
22 TÜRK Ddünyası Araştırmaları Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı 2014 2 Aylık
23 Türk Edebiyatı Türk Edebiyat Vakfı 2014 Aylık
24 Türkiye Cumhuriyeti Devlet Teşkilatı Rehberi TODAİE  2014  
25 Türkiye Yazarlar Birliği Akademi Dergisi Türkiye Yazarlar Birliği 2014  
26 Yeni Türk Edebiyatı Dergisi Dergah Yayınları 2014 6 Aylık