Birim Kalite Komisyonu

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
                                  KALİTE KOMİSYONU
 
 
Nagihan KAYNAK
(Daire Başkanı)
Orhan TAFRALI
(Şube Müdürü- Birim Kalite Temsilcisi)
Türkan ÇANKAYA
(Öğretim Görevlisi)
İsmail Uğur AKMERMER
(Kütüphaneci)
Murat Fazlı KAR
(Şef)
Muhammed ÖKSÜZ 
(Kütüphaneci)
Cansu SAKIZLI
(Kütüphaneci)