Birim Kalite Komisyonu

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
                                  KALİTE KOMİSYONU
 
 
Nagihan KAYNAK
(Daire Başkanı)
Orhan TAFRALI
(Şube Müdürü)
Türkan ÇANKAYA
(Öğretim Görevlisi)
İsmail Uğur AKMERMER
(Kütüphaneci)
Murat Fazlı KAR
(Şef)
Muhammed ÖKSÜZ 
(Kütüphaneci)
Cansu SAKIZLI
(Kütüphaneci)