E-Kitaplar

Project Gutenberg Electronic Public Library
Gutenberg Elektronik Halk Kütüphanesi Projesi, başta klasik kitaplar olmak üzere, metinlerin elektronik versiyonlarını üretmektedir. Proje, Web’de ücretsiz 10.000 tam-metin kitap sunmayı hedeflemektedir. Her yıl 1000 kitap eklenmektedir.

The Adam Health Illustrated Encyclopedia – NLM
Hastalıklar, testler, semptomlar, yaralanmalar ve cerrahi hakkında bilgi içeren bir elektronik ansiklopedidir.

InTechOpen 
Dünyanın en büyük Bilim, Teknoloji ve Tıp Açık Erişim kitap yayıncısı.