İç Kontrol Komisyonu

                                  KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL KOMİSYONU
 
Adı-Soyadı Unvanı Görevi Telefon e-mail
Nagihan KAYNAK Daire Başkanı Başkan 4366 nagihan.kaynak@erdogan.edu.tr
Orhan TAFRALI Şube Müdürü Üye 4367 orhan.tafrali@erdogan.edu.tr
Türkan ÇANKAYA Öğretim Görevlisi Üye 4370 turkan.cankaya@erdogan.edu.tr
Pınar YILDIZ Bilgisayar İşletmeni Üye 4368 pinar.yildiz@erdogan.edu.tr
İsmail Uğur
AKMERMER
Kütüphaneci Üye 4377 İsmail.akmermer@erdogan.edu.tr