İSAM VERİ TABANLARI


İSAM  tarafından hazırlanan ve tüm araştırmacıların hizmetine ücretsiz olarak sunulan veri tabanlarının tümüne bu sayfadan  erişim sağlayabilirsiniz. Erişim için  veri tabanlarının isimlerine tıklayabilir veya "Erişim İçin Tıklayınız" yönlendiricisini kullanabilirsiniz. Veri tabanlarının farklı arama özelliklerinin yanı sıra "metin içeriğinde arama" özelliği de bulunmaktadır. Böylece yazarlar, çalışmalarında yaptıkları atıflara kolayca ulaşabilirler.İlahiyat Makaleler Veri Tabanı (Articles on Theology Database / Islamic Studies)

Bu veri tabanı başta İlâhiyat fakültelerinin yayımlamakta olduğu dergiler olmak üzere, çeşitli yayınevi ve kurumlar tarafından basılan ilmî süreli yayınlarda yer alan ilahiyat alanında makaleler ile sempozyum ve kongrelerde sunulan tebliğleri kapsamaktadır. Veritabanında güncel rakamla 61.000 adet bibliyografik künye bulunmaktadır. Tam metin makale sayısı ise 54.000'dir. 

Erişim İçin tıklayınız
Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Makaleleri Veri Tabanı (Database for Articles on Turkish History, Literature, Culture and Art)

Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Makaleleri Veri Tabanı, başta akademik dergiler olmak üzere, çeşitli yayınevi ve kurumlar tarafından basılan ilmî yayımlarda yer alan makaleler ile sempozyum ve kongrelerde sunulan tebliğleri kapsamaktadır. Veri tabanında hâlihazırda 77.883 bibliyografik künye yer almakta olup dijital izni alınan 50.000 makalenin tam metin PDF’leri yer almaktadır


Erişim İçin Tıklayınız
Osmanlıca Makaleler Veri Tabanı (Article Database in Ottoman Language)

Bu veri tabanı, Osmanlıca dergilerde yer alan tarih, edebiyat ve İslâm ilimlerine dâir makalelerden oluşmaktadır. Veri tabanında hâlihazırda 31.585’ten fazla makalenin künyesi ile tam metinleri  (PDF olarak) yer almaktadır.

Erişim İçin Tıklayınız
Osmanlı Salnâmeleri Veri Tabanı / Ottoman Salname Database

Bu veri tabanı Osmanlı devlet ve vilayet salnameleri ile Nevsal’leri kapsamaktadır. Veri tabanında hâlihazırda 670 adet eserin tam metin PDF’leri verilmiştir. 

 Erişim İçin Tıklayınız
İSAM Dokümantasyon Veri Tabanı

Bu veri tabanı TDV İslâm Ansiklopedisi’nde yer alan maddelerin yazımında başvurulan doküman dosyalarını araştırmacılarla paylaşmak amacıyla hazırlanmıştır. Ansiklopedide yer alan 15.220 madde başının 14.210’u, zeyl ciltlerinde yayımlanacak 1321 maddenin 827’si ve muhtelif konularda oluşturulmuş 2.586 başlığın 2,086'sı ile toplam 18.274 doküman dosyasının 17.123'ündeki kaynakların ilk sayfalarının PDF görüntüsüne ulaşılabilir.

Erişim İçin Tıklayınız
Risaleler Veri Tabanı (Treatise Database in Ottoman Language)

Bu veri tabanı, tarih, edebiyat ve İslâmî ilimlerle ilgili risâlelerden oluşmaktadır.Veri tabanında hâlihazırda 3.961 civarında risâlenin tam metinlerine (PDF olarak) ulaşılabilmektedir.

Erişim İçin Tıklayınız