Kitap Bağışı

Kütüphaneye kitap bağışında bulunmak istiyorsanız aşağıdaki formu doldurmalisınız

Bağış Kitap Kabul Formu için Tıklayınız

Kütüphanemize bağış kitap kabulleri, Üniversitemizin eğitim, öğretim ve araştırma ihtiyaçları ve mevcut koleksiyonun durumu gözönünde bulundurularak  yapılmaktadır. 

Kaynak Seçimi Ölçütleri:

Bağış yoluyla Kütüphane koleksiyonuna girecek olan bütün kaynaklar, üniversitenin genel eğitim ve öğretim hedefine, saptanmış olan amaçlarına açıkça uygun olmak şartıyla aşağıdaki ölçütlere göre seçilirler :

a) Konu ve dil olarak Üniversitenin programlarına uygunluğu,
b) Koleksiyonda mevcut o alandaki kitap ve kitap dışı kaynaklara uygunluğu,
c) Yazar veya yayına hazırlayanın önemi ve statüsü,
ç) Kaynağın maliyeti,
d) Bibliyografyalarda kullanılmış olması,
e) Üniversite mensuplarının önerileri,
f) Yayınevinin güvenilirliği ve standartları,
g) Fiziki formun uygunluğu.

Bağış Politikası

Kütüphaneye bağış yapılan kitap, süreli yayın ve kitap dışı materyaller koleksiyon geliştirme politikası içinde Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanının oluşturduğu üç kişilik Materyal Seçme Komisyonu tarafından değerlendirilerek kabul edilir.

Materyal seçimi ile ilgili ölçütler

Materyal seçimi ile ilgili ölçütler şunlardır:

a) Bağış yapılacak yayınlar bir Üniversite Kütüphanesine uygun niteliklere sahip, güncelliğini ve bilimsel özelliğini yitirmemiş, Üniversitede verilen eğitime uygun ya da araştırmacıları sosyal ve kültürel açıdan destekleyici nitelikte olmalıdır.
 
b) Fen bilimleriyle ilgili yayınlarda güncelliği devam eden kaynaklar, Sosyal bilimlerde ise bilimsel niteliğini halen koruyan yayınlar olmalıdır.
 
c) Gazetelerin promosyon olarak verdiği yayınlar kağıt, basım ve içerik açısından değişiklik gösteriyorsa bağış kabul edilemez.
 
ç) Fiziksel açıdan temiz kullanılmamış, sayfaları eksik, aşırı yıpranmış yayınlar bağış olarak kabul edilemez.
 
d) İçerik açısından insanları yönlendirici siyasi propaganda içeren yayınlar bağışı kabul edilemez.
 
e) Süreli yayınlarda; kendi içinde cilt bütünlüğü sağlamayan yayınlarla, mevcut koleksiyon ile bütünlük sağlamayan yayınlar ve tek sayılar bağış olarak kabul edilemez.
 
f) İlköğretim, lise ders kitapları, teksir, ders notları, fotokopi ile çoğaltılmış özellikler gösteren yayın ve materyaller bağış olarak kabul edilemez.
 
g) Bağış yapan kişiler için, kütüphane içinde dermenin bütünlüğünü bozacak şekilde özel bir koleksiyon ya da raf oluşturulamaz.
 
ğ) Yayınların rafa çıkarılması veya çift nüsha olanlar için başka birim ya da kurum kütüphanesine bağış ve değişim olarak gönderilmesi ile ilgili yetki ve haklar Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığına aittir.
 
h) Kütüphane, bağış yapılan materyallerin listesinin duyurusunun yapılmasından sorumlu değildir. Bununla beraber bağış yapılan materyallerin listesi tutulur, ancak kütüphane tarafından hazırlanan listenin bağışçıya verilme zorunluluğu yoktur.
 
ı) Bağışta bulunulan yayınlara Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığınca, kimin bağışladığını belirten bir bilgi kaşesi vurulur.
 
i) Kütüphane koleksiyonu için uygun olan materyaller demirbaş numarası alarak diğer materyaller için yapılan işlemlere tabi tutulur ve koleksiyona eklenir. Bağış yapan kişiye veya kuruma Üniversitemiz adına teşekkür mektubu gönderilir.
 
j) Bağış yapan kişiler, yaptıkları bağışlarla ilgili herhangi bir hak ve talepte bulunamazlar.
 
k) Bağış yapılan materyalin kütüphane koleksiyonunda ihtiyaçtan fazla bulunmaması (sık kullanılan / ders kitabı ya da temel kaynak niteliği taşıyanlar hariç) gerekir.

 

Ayrıntılı bilgiyi 1999 nolu telofondan veya derya.hisoglu@erdogan.edu.tr adresinden alabilirsiniz.