Koleksiyon

Koleksiyon geliştirme politikası, üniversitenin eğitim, öğretim, araştırma ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayacak basılı ve elektronik her türlü materyalin sağlanması, düzenlenmesi ve hizmete sunulması olarak özetlenebilir. Buna göre koleksiyon oluşturmadaki temel hedefler şu şekilde sıralanabilir:
·        Öğretimi ve entelektüel faaliyetleri desteklemek amacıyla kitap, dergi, elektronik bilgi kaynağı ve görsel-işitsel kaynağı sağlamak.
·        Araştırmalar için gerekli kaynakları sağlamak.
·        Her ders için temel ve yardımcı kaynakları sağlamak.
·        Her konu ile ilgili referans kaynaklarını sağlamak.
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Merkez Kütüphanesi her yıl satın alma ve bağışlarla koleksiyonunu sürekli geliştirmektedir. Genel olarak koleksiyon aşağıdaki gibi özetlenebilir.
Basılı Kitaplar
Merkez Kütüphane koleksiyonu, Üniversitenin eğitim ve araştırma ihtiyaçlarına yönelik, çeşitli disiplinlerde basılı kitaplardan oluşmaktadır. Her yıl, yapılan satın almalarla ve başka kurum ve kuruluşlardan gelen bağışlarla koleksiyon nicelik ve nitelik olarak geliştirilmektedir.
Süreli Yayınlar
Basılı Süreli Yayın koleksiyonu okuyucuların hizmetine sunulmuştur.

Görsel İşitsel Materyaller
Koleksiyon içerisinde CD-DVD’lerden oluşan görsel ve işitsel kaynaklar de bulunmakta ve okuyucuların hizmetine sunulmaktadır.
 
Elektronik Kaynaklar
Üniversitemizin eğitim ve araştırma ihtiyaçlarını karşılamak üzere çeşitli disiplinlerde, (Tıp ve Sağlık Bilimleri, Fen ve Mühendislik Bilimleri, Sosyal ve Beşeri Bilimler, Hukuk, Felsefe, Din, Psikoloji vb.) veri tabanları kütüphane web sayfası üzerinden hizmete sunulmaktadır. Ayrıca tüm bu veri tabanlarında ve kütüphane kataloğunda tek elden tarama (Bütünleşik Tarama) olanağı sunan Akademik arama motoru da web üzerinde kullanıma açılmıştır. Bunların dışında yine üniversitenin eğitim ve araştırma ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik yeni veri tabanları da deneme erişimine açtırılmaktadır.
Veri tabanlarına Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nin tüm kampüslerinde erişim sağlanmaktadır. Gerekli Proxy ayarları yapıldığında kampüs dışından da erişilmektedir. Bkz. http://erdogan.edu.tr/files/proxy/?
 
Tezler
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nde yapılan Bitirme, Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri de kütüphanemizde incelenebilir.