Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Paydaş Analizi

İÇ PAYDAŞLAR
 • Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğrencileri
 • Akademik Personel
 • Kütüphane Personeli
 • İdari Personel
 • Üniversitenin diğer birimleri
 • Diğer Birim Kütüphaneleri
 • Rektörlük

DIŞ PAYDAŞLAR
 • Diğer Bilgi Merkezleri ve Kütüphaneler (KİTS, TÜBESS)
 • Mesleki Dernek ve Vakıflar
 • Sağlayıcı Kuruluşlar (Firmalar)
 • Kamu Kuruluşları Çalışanları
 • Kamu kurum ve kuruluşları
 • Kurum Dışı Kullanıcılar
 • Toplum
 • Üniversitelerin Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümleri
 • Yüksek Öğretim Kurumu