Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Paydaş Analizi

İÇ PAYDAŞLAR
 • Kütüphane personeli,
 • Rektörlük ve İlgili Birimler
 • Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi öğrencileri,
 • Üniversite idari personeli,
 • Üniversite akademik personeli,
 • Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi diğer birimleri ve diğer çalışanları. ·

DIŞ PAYDAŞLAR
 • Kamu kuruluşları çalışanları,
 • Toplum,
 • Üniversitelerin Bilgi Belge Yönetimi bölümleri,
 • Diğer bilgi merkezleri ve kütüphaneler
 • Mesleki Dernek ve Vakıflar
 • Sağlayıcı kuruluşlar ( Firmalar ),
 • DPT, Maliye Bakanlığı, Sayıştay, KİK, Bankalar,
 • Yüksek Öğretim Kurmu
 • Kurum dışı kullanıcılar