KÜTÜPHANEYE TEZ KABULÜ

  • Tezlerin basılıları ile birlikte PDF formatındaki CD-ROM versiyonları birlikte teslim edilecektir.
  • Yapıldığı enstitü tarafından onaylanmış tezler kütüphane tarafından teslim alınacak. Enstitü onayından geçmeyen tezler teslim alınmayacaktır.
  • Tezinin basılı ve pdf formatındaki CD’sinin birer kopyasını kütüphaneye teslim etmeyen yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin, kütüphane ilişik kesme işlemleri yapılmayacaktı.
  • Tez Kabul ve Yayımlama İzin formu tez yazarı tarafından kütüphanenin web sayfasından indirilerek doldurulup tez ile birlikte kütüphaneye teslim edilecektir.

Tez Teslim ve Yayımlama İzin Formu‘nu indirmek için tıklayınız.