Misafir Kullanıcı

Misafir Kullanıcıların Kütüphaneden Yararlanma Koşul ve Süreçleri
 • Kütüphanelerimizden misafir kullanıcı olarak yararlanmak isteyen tüm kullanıcılar kütüphane kullanımı için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığından onay almak zorundadırlar.
 • Misafir kullanıcılar kütüphanelerimizden yaralanmak için Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Kütüphane Ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Misafir Kullanıcı Ve Yerleşkeye Giriş İzin Formunu doldurarak şahsen veya e-posta (kütüphane@erdogan.edu.tr) ile kütüphanemize başvururlar.
 • Form, bir nüshası Koruma ve Güvenlik Müdürlüğü’ne verilmek üzere 2 (iki) nüsha halinde düzenlenerek imzalanmalıdır.
 • Şahsen başvurularda forma kimlik fotokopisi eklenir. (Akademisyenden personel kimliği, öğrenciden öğrenci kimliği, kurum çalışanından kurum kimliği, diğer kullanıcılardan T.C numarası olan herhangi bir kimlik)
 • E-posta (kütüphane@erdogan.edu.tr)   ile yapılan başvurularda ise kimlik fotokopisi kütüphaneye giriş sırasında ibraz edilecektir.
 • Misafir kullanıcılar kütüphaneye giriş ve çıkışlarda izin belgesini yanlarında bulundurmak zorundadırlar.
 • Akademisyenler, araştırmacılar, yüksek lisans, doktora öğrencileri kütüphanenin açık olduğu saatlerde, diğer kullanıcılar ise yalnızca mesai saatleri içerisinde kütüphaneyi kullanabilirler.
 • Misafir kullanıcılar ödünç kitap alamazlar.
Misafir kullanıcıların kütüphane kullanımları aşağıdaki durumlarda sınırlandırılabilir;
 • Sınav dönemlerinde kütüphaneler sadece RTEÜ mensuplarının kullanımına açıktır. Kapalı olan tarih aralıkları ile ilgili bilgi kütüphane web sayfamızda bulunan Duyurular alanından takip edilebilir,
 • Üniversite'de olağanüstü güvenlik önlemlerinin uygulandığı dönemlerde yerleşkeye girişler engellenebilir.
 • Daire Başkanlığı tarafından kurallara uymadığı tespit edilen misafir kullanıcıların izinleri iptal edilir.