Tam Metin ve Bibliyografik Veritabanları

 
    TBMM Elektronik Kaynaklar Kütüphanesi
    TBMM Kütüphanesi koleksiyonundaki, 1996-1998, 2000-2008 ve 2009(Ocak-Haziran) yer numarası ile başlayan kitapların; ön kapak – arka kapak varsa içindekiler ve/veya bibliyografya bilgileri imaj olarak görülebilmektedir. Diğer kitap koleksiyonun dijital ortama aktarma işlemleri devam etmektedir.
    Ankara Üniversitesi Açık Arşiv Sitesi
    Ankara Üniversitesi öğretim üye ve yardımcılarının uluslar arası indekslerde yer alan bilimsel dergilerde yayınlanmış veya yayınlanabilir kararı verilmiş çalışmaları, bildirileri, proje metinleri, konferans metinleri, raporları, ders notları ve kitaplarda yer almış bölümlerin basılı veya elektronik kopyaları
    arXiv.org e-Print archieve
    arXiv.org Internet üzerinden erişime açık, tam otomatik elektronik akademik doküman arşividir. Fizik ve ilgili konular, matematik vb. gibi konularda araştırma sonuçlarını,makaleleri içerir.
    Archive of Turkish Oral Narrative / U-W Türk Öyküleri Sandığı – Texas Tech Univ.
    Türk Halkbilimi ve Edebiyatından öyküler, masallar, destanlar, ezgiler, görüntüler ve kılavuzları içerir.
    ASEE – American Society for Engineering Education
    Mühendislik konusunda ve tam metindir.
    AskOxford Dictionary
    Web üzerinden ücretsiz erişime açık Oxford İngilizce sözlük
    BibEc : Working Papers in Economics
    BibEC, Ekonomi ile ilgili yayınlar (makale vd.) hakkında bilgi sunan online bir veri tabanıdır. Elektronik formatta 130,000 doküman içerir.
    Cambridge Dictionaries Online
    Web üzerinden ücretsiz erişime açık ingilizce sözlük
    Canada Thesis Service
    Kanada Milli Kütüphanesi tezleri
    CogPrints – Cognitive Sciences E-print Archieve
    Bilişsel Bilimler alanında, kendi kendine arşivlenmiş hakemsiz ön baskı ve hakemli yeni baskı dergileri kapsayan bir açık arşivdir. Psikoloji, Nöroloji, Davranışçı Biyoloji, Dilbilim, Yapay Zeka ve Felsefe alanlarını içermektedir. Cogprint Arşiv yazılımı, şu an, tüm disiplinler için ücretsiz üniversitelerde kullanılmak üzere, açık kaynak Eprint yazılımı olarak Santa-Fe uyumlu hale getirilmektedir.
    Davranış ve Beyin Bilimleri
    1978'den beri Cambridge Üniversitesi tarafından yayımlanan, Davranış ve Beyin Bilimleri alanında ön baskı makaleleri kapsayan bir açık arşivdir. Arşiv, tüm eski sayılarını da içerecek şekilde geriye doğru genişletilmektedir.
    Dictionary
    Web üzerinden ücretsiz erişime açık İngilizce sözlük ve tezarus
    Directory of Mathematics Preprint and e-Print Servers
    Matematik alanındaki elektronik ve ön bası sunucuları (preprint and e-print servers) dizini
    DOAJ – Directory of Open Access Journals
    Açık erişimli bilimsel dergilerde yayınlanan, tam metin makaleler yer alır. 708 dergideki makalelere erişim olanağı bulunur, toplam dergi sayısı 2411'dir. Bugüne kadar 119559 makale arşivlenmiştir.
    DOE Information Bridge
    The Information Bridge provides an open source to full-text and bibliographic records of United States Department of Energy (DOE) research and development reports in physics, chemistry, materials, biology, environmental sciences, energy technologies, engineering, computer and information science, renewable energy, and other topics. The Information Bridge consists of full-text documents produced and made available by the Department of Energy National Laboratories and grantees from 1995 forward. The site also provides a link to Energy Citations, a database that contains bibliographic records for energy and energy-related scientific and technical information
from the Department of Energy and its predecessor agencies.
    DPT Elektronik Kütüphanesi
    DPT’nin yayınları, kalkınma planları, uzmanlık tezleri vb. tam metinlerine erişim olanağı sağlar.
    Dünya Gelişim Kaynakları
    6,000 Dünya Bankası raporlarına alıntı içermektedir. Bunlar, Proje değerlendirme raporları, Ekonomi ve Sektör Çalışmaları raporlarını kapsamaktadır. ABD Jeoloji Raporları ve diğer yayınlara USGS Web sitesinden erişilebilir.
    E-print Network
    Fen Bilimleri ağırlıklı 590.000 dokümanı indeksler. Temelde fizik, kimya, biyoloji, mühendislik, bilgisayar ve bilgi teknolojileri ile diğer disiplinlerdeki araştırmaları içerir. Yaklaşık 20 milyon sayfadan oluşan tam metin içeriğin tamamına ücretsiz olarak erişilebilir.
    EconTURK
    Ekonomi, işletme ve maliye alanında Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanmış akademik çalışmaları, tebliğ, makele ve raporları sunar.
    The Electronic Library of Mathematics
    Matematik konusunda yayınlanmış elektronik dergi, makale, monografi , konferans tutanağı, ders notları vb.türünde kaynakları içerir.
    eLibrary FREE Web-Books
    FirstGov for Science
    FirstGov For Science, Amerika Birleşik Devletlerinin resmi bilimsel kuruluşlarındaki bilgi kaynaklarına erişim sağlar. Bu veritabanı, bu kuruluşlar tarafından seçilmiş herbiri kendi alanının en iyisi olan, güvenilir bilgi kaynaklarını içermektedir. Bu bilgi kaynakları makaleleri, toplantı tutanakları ve teknik raporların veritabanları ile seçilmiş bilimsel web sayfalarını içerir. Bu web sayfaları ve veri tabanları, tarama ekranında birlikte veya ayrı ayrı taranabilir. Ayrıca FirstGov for Science veritabanında eğitime yardımcı web sayfaları da bulunmaktadır.
    Su Ürünleri Bilimleri
    Su ürünlerinin bilimsel yönüyle ilgilenen araştırmacılar ve akademisyenler için bilimsel açık erişim portalı. Ayrıca “ Journal of FisheriesSciences.com” dergisi de online erişime aynı site üzerinden açılmış olup dergide çakacak olan makaleler hakemlerin onayı ile pdf formatında yayınlanmakta ve okuyucuların erişimine ücretsiz olarak sunulmaktadır.
    The WWW Virtual Library
    Beşeri bilimleri, bilgi bilim ve kütüphaneler, bilgisayar bilimleri, bölgesel çalışmalar, eğitim, eğlence, ekonomi ve işletme, fen bilimleri ve matematik, hukuk, iletişim, mühendislik, sanat, sosyal ve davranış bilimleri, tarım, uluslararası ilişkiler konu başlıkları altında çeşitli sitelere bağlantılar.
    YÖK Tez Arama
    World Factbook
    World Factbook dünya ülkeleri hakkında (ülke nufusu, dili vd.)bilgiler içeren kapsamlı kaynak.