Tezler

Azerbaycan Milli Elimler Akademiyası
Brasil Theses
Dissertations in the Russian State Library
Electronic Thesis/Dissertation OAI Union Catalog
ETHOS : Electronic Theses Online Service : opening access to UK theses
Find ETDs
NDLTD Union Catalog
Networked Digital Library of Theses and Dissertations
OAIster
SCIRUS ETD Search
Scirus
Akdeniz Üniversitesi
Anadolu Üniversitesi
Ankara Üniversitesi
Atılım Üniversitesi
Bahçeşehir Üniversitesi
Bilkent Üniversitesi
Boğaziçi Üniversitesi
Çukurova Üniversitesi
Çukurova Üniviersitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
DPT Uzmanlık Tezleri
Ege Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Harita Yüksek Teknik Okulu
İçişleri Bakanlığı- Tezler
İzmir Ekonomi Üniversitesi
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Muğla Üniversitesi
Mustafa Kemal Üniversitesi
Müzik eğitimi ile ilgili tezler
ODTÜ
Rekabet Kurumu Uzmanlık Tezleri
Sabancı Üniversitesi
Sağlık Bakanlığı Uzmanlık Tezleri
Sakarya Üniversitesi
Savunma Sanayii Müsteşarlığı Uzmanlık Tezleri
Süleyman Demirel Üniversitesi
TC Merkez Bankası Uzmanlık Tezleri
Telekomünikasyon Kurumu Uzmanlık Tezleri
Tıpta Uzmanlık Tezleri- İstanbul Hastahaneleri
Trakya Üniversitesi
Yükseköğretim Kurulu Tez Sorgulama
The DART-Europe E-theses Portal (DEEP)
The Networked Digital Library of Theses and Dissertations (NDLTD)
Worldwide ETD Search
Yakın Doğu Üniversitesi