Üniversitemiz Tarafından Yayınlanan Kitaplar

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ), kurulduğu günden itibaren öğretim elemanlarının bilimsel araştırmalarını destekleyen, ilin ve bölgenin sorunlarıyla ilgilenen ve onlara çözümler üreten bir vizyonla hareket etmiştir. Üniversitemiz, bünyesindeki akademik birikimi siz değerli okuyucularla buluşturmak için 25.02.2009 tarihinde Rize Üniversitesi Yayınevi kurulmuştur. 2012 yılındaki isim değişikliği ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yayınevi ismini almıştır. Yayınevimiz bu güne kadar 31 kitap yayınlayarak siz değerli okuyucularla buluşturmuştur. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yayınları’nı Üniversitemiz İktisadi İşletme Müdürlüğü ve aşağıdaki telefonlarla irtibat kurarak edinebilirsiniz.

Kitap siparişi için: 
Dahili telefon: 4352
Harici telefon : 0(464) 212 01 06

YAYIN LİSTESİ


19.YÜZYILDAN CUMHURİYETE RİZE

Yayın No             : 033
Yazar/Yazarlar   : Abdullah BAY, Resul TURAN
Baskı Tarihi        : 2021

19. yüzyıldaki kısa bir panoromasını sunduğumuz kentin bu döneme ilişkin tarihi, yerli ve yabancı kaynakların değerlendirilmesi ile incelenmeyi hak etmektedir. Bu bağlamda alanında uzman akademisyenlerin ortak çabasının bir ürünü olan bu çalışmada, 19. Yüzyıldan Cumhuriyet’e Rize’nin idari yapısı, siyasi durumu, ekonomik, ticari, üretim ve tarımsal faaliyetleri, nüfus yapısı, göç, yerleşme, aile, evlilik gibi birçok konu ele alınmıştır. Çalışma 19. Ve 20. Yüzyılda Rize’de yaşananları çeşitli boyutlarıyla ortaya koyarak, karanlıkta kalmış mazisinin kimi noktalarını aydınlatarak kentin bilinmeyen birçok konusunu okuyucuların dikkatlerine sunmaktadır.


 

CUMHURİYET DÖNEMİNDE RİZE III (1950-1980)

Yayın No             : 032
Yazar/Yazarlar   : Zehra Aslan, Sinan Başaran
Baskı Tarihi        : 2020Türkiye 1950-1980 arası dönemde bir çok değişime sahne oldu. Bu büyük ve çok yönlü değişimler ülkenin her köşesinde etkisini gösterdi. Karadenizin incisi Rize, özellikle "çay" ürününün ülke ekonomisine katkı sunmaya başladığı bu dönemde siyasetçileri kadar ekonomik altyapısı ile de öne çıkan iller arasında yer almayı başardı.


 

BAŞLANGIÇTAN 19.YÜZYILA RİZE TARİHİ

Yayın No             : 031
Yazar/Yazarlar   : Burak Gani EROL, Ali GÜVELOĞLU, Eyüp KUL
Baskı Tarihi        : 2020


Bilinen tarihi milâttan önce 7. yüzyıla kadar uzanan Rize Şehri, sahip olduğu doğal güzellikleri, zengin florası, Karadeniz kıyısındaki limanları, Anadolu'yu Kafkasya'ya bağlayan güzergâh üzerinde yer alması, tevârüs ettiği zengin kültürel mirası ve taşıdığı ekonomik potansiyeli ile Doğu Karadeniz Bölgesi'nin tarih boyunca önemli ve dikkate değer merkezlerinden birisi olmuştur.


 


RİZE'NİN SOSYAL TARİHİ (FETİHTEN 18.YÜZYILA)

Yayın No             : 030
Yazar/Yazarlar   : Mehmet Bostan
Baskı Tarihi        : 2020Rize iline bağlı Merkez ilçe, Derepazarı,İyidere, Güneysu, Kalkandere, İkizdere, Çayeli, Pazar, Ardeşen, Fındıklı, Çamlıhemşin ve Hemşin ilçelerinin hepsi ayrı ayrı ele alınarak tolumsal tarihleri anlatılmıştır.


 


CUMHURİYET DÖNEMİNDE RİZE - I (1923-1950)

Yayın No             : 026
Yazar/Yazarlar   : Zehra ASLAN, Mustafa ARIKAN
Baskı Tarihi        : 2018
Baskı Adedi         : 500 Adet
Stok Durumu      : Var

 
Rize şehrinin geçmişten günümüze tarihini 3 ciltlik bir çalışma ile ortaya koymayı düşündük. “Cumhuriyet Rize - I (1923-1950)” isimli bu kitap, adındanda anlaşılacağı üzere, söz konusu çalışma ve plan- lamanın belli bir bölümünü içeren ilk ürün olarak ortaya çıkmıştır.


 
CUMHURİYET DÖNEMİNDE RİZE - II (1950 - 1980) SİYASİ TEMELLER
Yayın No           : 029
Yazar/Yazarlar : Zehra ASLAN, Mustafa ARIKAN
Baskı Tarihi      : 2019
Baskı Adedi       : 500 Adet
Stok Durumu    : Var


Ülke siyasetinde büyük dönüşümlerin yaşandığı 1950-80 arası dönemine, Rize’den bir bakış olan Cumhuriyet Döneminde Rize II Siyasi Temeller adlı kitap, 4 bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm 1950-1960 döneminde Rize’deki siyasi gelişmeleri kapsamaktadır. 2. Bölümde “27 Mayıs Askeri Müdahalesinin Rize’ye Yansımaları” ile Rize Milletvekillerinin Yassıada’da Yargılanmaları” adlı iki ana başlık bulunmaktadır. 3. ve 4. Bölümünde ise Rize’nin 1950’den 1983’e kadar olan dönemdeki siyasi hayatına ışık tutmaktadır.


    
                                              

 

İSLÂM FELSEFESİ TARİHİ
Yayın No            : 007
Yazar/Yazarlar  : Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN
Baskı Tarihi       : 2014
Baskı Adedi       : 2500 Adet
Stok Durumu     : Var

Bu çalışmada;  İslam Felsefesinin  anlamı ve  kapsamı  nedir?  İslam felsefesi farklı  kültür ve medeniyetlerden etkilenmiş midir? Etkilenmiş ise bunlar hangileridir? Bu etkilenme hangi yollarla gerçekleşmiştir? İslam felsefesi tarihinde ortaya  çıkmış olan ekoller ve temsilcileri kimlerdir? İslam dünyası felsefeye nasıl yaklaşmıştır? İslam filozofları varlık, bilgi ve din-felsefenin temel konularına nasıl yaklaşmışlardır? İslam felsefesi Batı ve Doğu düşünce dünyalarını etkilemiş midir? Eğer etkilemiş ise bu hangi yol veya yollarla olmuştur? Bu etkinin mahiyeti veya sınırları nedir? Gibi sorulara kısmen de olsa cevap verilmeye çalışılmıştır. Eserin sonuna, okuyucuya kolaylık sağlaması ve karşılaştırma yapma imkanı vermesi için İslam felsefi geleneğine mensup düşünür ve yazarların kronolojisi ile İslam filozoflarından seçme felsefe metinler ilave edilmiştir.


 

TEVFİK İLERİ SEMPOZYUMU
Yayın No            : 010
Yazar/Yazarlar  : Prof. Dr. Ahmet İshak DEMİR /
                              Adem İmdat KESİCİ
Baskı Tarihi       :  2016
Baskı Adedi        : 500 Adet
Stok Durumu     : Var

 
Bu  kitap,  23-24  Mayıs  2014  tarihlerinde  Rize  İsmail  Kahraman Kültür Merkezinde gerçekleştirilen “Tevfik İleri Sempozyumu”nda, altı oturumda sunulan bildirileri içermektedir.

 


 DİN VE ŞİDDET

Yayın No            : 011
Yazar/Yazarlar  : Yrd.Doç.Dr. Faruk SANCAR (Edt.)
Baskı Tarihi       : 2016
Baskı Adedi        : 1000 Adet
Stok Durumu     : Var

 
Bu çalışma, medeniyetinden tevarüs ettiği değerlere güvenen, sorumluluk duygusuna sahip akademik birikimimizin, kompleksiz bir şekilde kendi sorunlarıyla yüzleşme çabasının neticesi olarak değerlendirilmelidir. Böyle bir çalışmanın bir taraftan İslam’a vurulmaya çalışılan şiddet  etiketinin silinmesine mütevavı bir katkı sağlamasını; diğer taraftan da İslam dünyasında meydana gelen şiddet eğilimlerinin tabiatının ve mahiyetinin anlaşılmasına yardımcı olmasını ümit ediyoruz.
 


GAZALİ’NİN FİLOZOFLARI ELEŞTİRİSİNİN EPİSTEMOLOJİK DEĞERİ

Yayın No            : 014
Yazar/Yazarlar  : Prof. Dr. Hasan AYIK
Baskı Tarihi       : 2016
Baskı Adedi        : 500 Adet
Stok Durumu     : Var


Eser iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, genel anlamda bilgi teorisinin kavram, soru ve  sorunlarını  ortaya  koyarak, Gazali’nin  bu  sorunlar  karşısındaki  konumu belirlenmemeye çalışılmıştır. İkinci bölümde ise Gazali’nin filozofları eleştirileri epistemolojik  açıdan değerlendirilmeye  çalışılmıştır.

 


RİZE HALK KÜLTÜRÜ DERLEMELERİ - I

Yayın No            : 027
Yazar/Yazarlar  : Elif Şebnem DEMİRCİ
Baskı Tarihi       : 2019
Baskı Adedi        : 500 Adet
Stok Durumu     : Var


Kitapta, Rize’nin kaybolmaya yüz tutmuş değerleri, sahada derleme çalışması yapılarak tespit edilmiş ve bu kültür mirasının gelecek nesillere aktarılması hedeflenmiştir. Eserde Rize’nin sözlü kültürünü oluşturan mani, halk şiiri, atma türkü, ağıt, menkıbe, memorat, efsane ve halk inanışları gibi nazım ve nesir ürünleri birebir görüşmeler şeklinde sahada yapılan derlemeler sonucunda sınıflandırılarak incelenmiştir.

 İSLAM COĞRAFYASINDA TERÖR, GÖÇ VE MÜLTECİLİK
 

Yayın No           : 023
Yazar/Yazarlar : Prof.Dr. Ali AKDOĞAN
Baskı Tarihi      : 2017
Stok Durumu    : Tükendi

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi olarak ev sahipliği yaptığımız Din Sosyolojisi Anabilim Dalı XII. Koordinasyon To- plantısı’nı, İslam Coğrafyasında Terör, Göç ve Mültecilik” sorununu ortaya koymaya çalıştık. Bu kitap, söz konusu sempozyumda “Terör”,”Göç” ve “Mültecilik” olmak üzere üç başlık altında sunulan bildirilerin gözden geçirilmiş, güncellenmiş ve kitap bölümü formatında tasarlanmış halini ihtiva etmektedir.
 

HARİD FEDAİ ARMAĞANI

Yayın No            :  002
Yazar/Yazarlar  : Prof. Dr. Orhan Kemal TAVUKÇU
Baskı Tarihi       : 2013
Baskı Adedi       : 150 Adet
Stok Durumu     : Var

 
Kıbrıs denince akla gelebilecek birkaç isimden biri de Harid Fedai’dir. Rumlara karşı siyasi mücadeleden, radyo ve televizyonun kuruluş sürecine, Kıbrıs Türk mutfağından, folklorik ve etnografik malzemelere bakarsanız, onun izine rastlarsınız. Harid Fedai’nin sizden önce yazdığı birşeyler mutlaka vardır.

 


SU ÜRÜNLERİ TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ

Yayın No           :  003
Yazar/Yazarlar :  Su Ürün. Müh. Burhan DOĞAN /
                                  Yrd. Doç. Dr. Emre ÇAĞLAK

Baskı Tarihi      :  31.07.2013
Baskı Adedi       :  350 Adet
Stok Durumu    :  Var


Bu terimler sözlüğünde; Su Ürünleri Fakülteleri ve Su Ürünleri Meslek Yüksek Okullarında okutulan mesleki derslerde geçen terimlere, yine aynı okullarda okutulan mevzuat, yönetmelik, biyometri, istatistik, organik kimya, su kimyası, hidroloji, navigasyon, balıkçı teknikleri gibi diğer derslerde geçen terimlere ve Avrupa Birliğinin su ürünleri ile ilgili olarak kullandığı teknik terimlere yer verilmiştir
 
KALKINMA

Yayın No               : 004
Yazar/Yazarlar     : Saim C.BERİTAN (Edt.), Emre YILDIRIM (Edt.)
Baskı Tarihi          : 2013
Stok Durumu        : Tükendi

Kitap, çay, lojistik ve  turizm temaları kapsamında gerçekleştirilen II. Rize Kalkınma Sempozyumu’nun, yerel ve bölgesel işbirliği  mekanizmalarına önemli katkı sağlayacağı düşünülen ve Rize’nin kalkınma stratijilerinin ve politikalarının oluşturulmasına katkı  sağlamak  amacıyla hayata geçirilen Rize  Kalkınma Sempozyumu serilerinin ve bilim kurulunun katkılarıyla derlenen, katılımcıların bilimsel çalışmalarından oluşmaktadır.

 
XVIII. YÜZYIL ŞAİRLERİNDEN TAMEŞVARLI
ELHAC İBRAHİM NAİMÜDDİN VE PEND NAMESİ

Yayın No              : 005
Yazar/Yazarlar    : Prof. Dr. Hasan Ali ESİR
Baskı Tarihi         : 2013
Baskı Adedi          : 500 Adet
Stok Durumu       : Var


Kitapta Elhac İbrahim Naimüddin’in yaşadığı devir, siyasi ve edebi yönleriyle ele alınmış, müellifin hayatı araştırılmış, eser çeşitli başlıklar altında incelenmiş, tespit edilen iki nüshaya göre tenkitli metin verilmiştir. Ayrıca çalışmaya indeks, sözlük ve tıpkı basım da eklenmiştir.

 


 

HAFIZ-ZADE SEYYİD MEHMED ÇELEBİ VE DİVANI

Yayın No             : 006
Yazar/Yazarlar   : Prof. Dr. Hasan Ali ESİR
Baskı Tarihi        : 2013
Baskı Adedi         : 500 Adet
Stok Durumu      : Var


Eser, giriş ve girişten sonra iki bölüm üzerine kuruludur. Giriş bölümünde önce Sa’di Çelebi’nin yaşadığı XVII. yüzyılın ikinci yarısı ele alınmıştır. 1. Bölümde ise önce Sa’di Çelebi’nin hayatı, edebi yönü araştırılmıştır. Ardından Divan’ın nüshaları ve imla hususiyetleri değerlendirilerek, Divan çeşitli başlıklar altında incelenmiştir. İkinci bölümde ise Sa’di Çelebi Divanı’nın tenkinli metni oluşturulmuştur.

 ENGLISH FOR BEGINNERS (GENİŞLETİLMİŞ BASKI)

Yayın No             : 013
Yazar/Yazarlar   : Prof. Dr. İbrahim YEREBAKAN
Baskı Tarihi        : 2016
Baskı Adedi        : 3000 Adet
Stok Durumu      : Var
Fiyat                    : 10,00 TL (KDV Dahil)
 

Ön Lisanslar için başlangıç seviyesinde (A-1) İngilizce ders kitabıdır.


 


ENGLİSH FOR BEGİNNERS

Yayın No            : 009
Yazar/Yazarlar  : Prof.Dr.İbrahim YEREBAKAN (Haz.)
Baskı Tarihi       : 2015
Stok Durumu     :Tükendi


Ön Lisanslar için başlangıç seviyesinde (A-1) İngilizce ders kitabıdır.


 


 

GLORY COURSE BOOK FOR UNDERGRADUATE PROGRAMS

Yayın No           : 0012
Yazar/Yazarlar  : Okt.Mustafa Kemal ŞEN (Edt.)
Baskı Tarihi      :  2016
Stok Durumu    : Tükendi


Lisans öğrencileri için İngilizce ders kitabıdır.

 


TÜRKİYE’DE  İSLAM  FELSEFESİ  ARAŞTIRMALARININ SEYRİ

Yayın No              : 015
Yazar/Yazarlar    : Arş. Gör. M. Nurullah TURAN /
                                 İrfan KARADENİZ / Enver ŞAHİN
Baskı Tarihi         : 2016
Baskı Adedi         :  300 Adet
Stok Durumu       : Var
Fiyat                      : 15,00 TL (KDV Dahil)

Eser Türkiye’de İslam Felsefesi araştırmalarının kazanımlarını, önceliklerini, sorunlarını ve tarihi seyrini konu edinmektedir. Bu çerçevede eserde; Türk akademyası ve İslam Felsefesi tarihindeki ekol ve dönemlerin adlandırılması sorunu; İslam felsefesi araştırma konularında öncelikler; tercüme, tahkik ve Türkiye’deki seyri; lisans ve lisansüstü programların yürütülmesinde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri ile İslam Felsefesi Anabilim Dalı lisans ve lisansüstü ders materyallerinin hazırlanması gibi konular ele alınıp tartışılmıştır.

 

EL-HİCA’Fİ’-Şİ’Rİ’L-ABBASİ Fİ’L-KARNEYN ER-RABİ’VE’L- HAMİS EL-HİCRİYYEN

Yayın No            : 016
Yazar/Yazarlar  : Yrd. Doç. Dr. Saih JNAİDİ
Baskı Tarihi       : 2017
Baskı Adedi       : 500 Adet
Stok Durumu     : Var
Fiyat                    : 20,00 TL (KDV Dahil)


Bu çalışma hicri dördüncü ve beşinci asırlarda Abbasi şiirinde hicvi, anlamları ve sanatsal özellikleri bakımından ele alır. Eserde Cahiliye, Sadr-ı İslam ve Emevi asırlarından başlanıp hicri dördüncü ve beşinci asırları kapsayan Abbasi dönemine kadar Hiciv kavramı ve bu kavramın tarihi gelişimi ele alınır. Hicvi kişisel hiciv, kabilevî hiciv, siyasi ve sosyal hiciv gibi değişik başlıklarda bölümlere ayıran çalışma, hicvin temel sebep ve saiklerine; ayrıca hiciv şiirinin teknik özelliklerine değinir.GLORY PLUS COURSE BOOK FOR UNDERGRAUDATE PROGRAMS (II. DÖNEM İÇİN)

Yayın No            : 017
Yazar/Yazarlar  : Yrd. Doç. Dr. Aytaç ÖREN
Baskı Tarihi       : 2017
Baskı Adedi        : 3000 Adet
Stok Durumu     : Var
Fiyat                    : 15,00 TL (KDV Dahil)


Lisans öğrencileri için İngilizce ders kitabıdır.

 


II.RİZE SEMPOZYUMU:TURİZM

Yayın No            : 019
Yazar/Yazarlar  : Prof.Dr.Ali Sait ALBAYRAK
Baskı Tarihi       : 2017
Stok Durumu     : Tükendi

Rize Valiliği’ nin öncülüğünde “Turizm” temasıyla gerçekleşen sempozyumda, Rize ili turistik destinasyonlarında faaliyette bulunan tüm paydaşlar için önemli tespitler, ayrıca beraberinde öneriler ve sonuçlar paylaşılmıştır. Sempozyum kapsamında pek çok araştırmacı; Rize’de yer alan turistik değerler, turizm ekonomisi, turizmde sürdürülebilirlik, turizm ve çevre, turizmde yeni eğilimler gibi pek çok konuda aktarımlarda bulunmuşlardır. Elbette bu aktarımların Rize turizm sektörüne pek çok katkısı olacaktır. Sempozyum kapsamında bilim insanlarınca üretilen bu bilgiler, Rize ile ilinde katma değer yaratacaktır.
 MEŞHUR TEFSİRCİLERİN HİCRİ VII. ASRA
KADAR KELİME KALIPLARINI DEĞERLENDİRMESİ

Yayın No             : 020
Yazar/Yazarlar   : Yrd. Doç. Dr. İbrahim SULAIMAN
Baskı Tarihi        : 2017
Baskı Adedi        : 500 Adet
Stok Durumu      : Var

Bu çalışma hicri ilk dört asırdaki müfessirlerin sarf vezinleriyle ilgili yaklaşımlarını ele almaktadır. Müfessirlerin sarf vezinleriyle  ilgili yaklaşımlarını ele almaktadır. Müfessirlerin Kur’an merkezli eserleri, dil ile ilgili çeşitli meselelerle doludur. Bu meselelerden biri de sarf ilmine ait konulardır. Müfessirler Kur’an’daki sarf meselelerini dilcilerden farklı bir şekilde ele almışlardır. Dolayısıyla bu çalışma, müfessirlerin     sarfla ilgili görüşlerini ortaya koyma, onların yaklaşımlarına etki eden hususları ve dilcilerle uzlaşıp ayrıldıkları noktaları tespit etmeyi amaçlamıştır.

 

RİZE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI YEREL İŞBİRLİĞİ ÇALIŞTAYI:
SORUNLAR, ÇÖZÜMLER VE GELECEK PERSPEKTİFLERİ

Yayın No             : 021
Yazar/Yazarlar   : Doç.Er.Ali Rıza SAKLI (edt.), Yrd.Doç.Dr. Zeki KARATAŞ (edt.)
Baskı Tarihi        : 2018
Stok Durumu      : Tükendi

 

Fikir Tepsisi ve Odak Grup Görüşmesi şeklinde iki oturumdan oluşan çalıştay’da “Reze’de STK Sorunları ve Çözüm Önerileri”,“ Rize STK’larının Ortaklık Kültürü”,”STK’ların Sürekliliği ve Projelerde Sürdürülebilirlik” ve Rize’ye Değer Katacak Yenilikçi Fikirler” ana konu başlıkları katılımcılarla ele alınmış ve Çalıştaydan elde edilen sonuçların sadece bir sonuç raporu ile Rize ölçeğinde kalmaması için, gerek bilim dünyasında gerekse sivil toplum alanında yapılacak çalışmalara bir kaynak oluşturması adına kitap haline getirilmiştir.RTE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ VE AKADEMİSYENLERİ
İLE RİZE HALKININ KARŞILIKLI ALGI VE BEKLENTİLERİ

Yayın No            : 022
Yazar/Yazarlar  : Doç. Dr. Ali Rıza SAKLI
Baskı Tarihi       : 2017
Baskı Adedi        : 1000 Adet
Stok Durumu     : Var


Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ile Rize arasında karşılıklı beklentilerin araştırıldığı bu çalışma, lise öğrencileri,  ev  kadınları, öğretmenler, polisler, esnaflar, serbest meslek sahibi kişiler, sanayiciler, işçiler, basın mensubları, kamuoyu  önderleri,  üst  düzey yönetici ve memur
mesleklerinden katılımcılarımızla yapılan görüşmeler sonucu hazırlanmıştır.GÜNEYSU’DA DINI-SOSYAL-KÜLTÜREL VE SANATSAL HAYAT

Yayın No            : 024
Yazar/Yazarlar  : Prof.Dr. Salih Sabri YAVUZ
Baskı Tarihi       : 2018
Stok Durumu     :Tükendi

 

Güneysu ile ilgili bu eser hem bölge tarihinde hem de tarihsel hafızamıza önemli katkılar sağlayacaktır. 20-22 Ekim 2017 tarihleri arasında gerçekleşen sempozyum programında Güneysu ile ilgili önemli sunumlar gerçekleştirilmiştir. Önemli konular ve şahsiyetler enine boyuna masaya yatırılmıştır. Bu program vesilesiyle unutulmaya yüz tutmuş bölge alimleri, tarihi bilgiler ve özellikli bazı konular gün yüzüne çıkartılmıştır. Güneysu’nun Osmanlı dönemindeki durumundan, demografik yapısına, bölgedeki Kuran Kurslarından, kişilik ve dindarlık ilişkisi üzerine yapılan anket çalışmalarına, Dini hüviyet- teki tarihi eserlerden bölgedeki Osmanlı mezar taşlarına kadar çeşitli konularda araştırmaları yapılmıştır.

 

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİN’NDE ÇAY İLE İLGİLİ YAPILAN ÇALIŞMALAR

Yayın No           : 025
Yazar/Yazarlar : Prof.Dr.Ali BİLGİN
Baskı Tarihi      : 2018
Stok Durumu    :Tükendi

Kitap, 2006 yılından bu güne kadar Üniversitemiz öğretim elemanları tarafından çay ile ilgili olarak yapılmış olan çalışmaları içermektedir. Öğretim elemanlarımız tarafından çay ile ilgili olarak; 1 kitap, 1 kitap bölümü, 21 proje, 28 makale, 11 tez ve 48  bildiri olmak üzere toplam 110 çalışma yapılmıştır. Kitapta bu çalışmaları bir araya getirerek siz değerli okuyuculara tanıtmayı hedefledik. Bu anlamda araştırmacıların ilgili çalışmalara kolay ulaşmalarını sağlamak için her bir çalışmanın hem hangi yayınevi tarafından basıldığı, hangi dergide yayınlandığı, hangi sempozyumda sunulduğunu belirterek bibliyografik bilgilerini hem de ilgili çalışmalarda nelerden bahsedildiği ve hangi sonuçlara ulaşıldığı konusunda okuyuculara kısa bir bilgi vermesi için özetini verdik. Böylece bir taraftan Üniversitemizin bölgemiz en önemli ticari ürünü olan çay ile ilgili olarak bu güne kadar neler yapmış olduğunu ortaya koyarken, bir taraftan da konu ile ilgili araştırmacılara ilgili kaynaklara ulaşma imkanı sunmuş olmaktayız.  

 

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI
ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI

Yayın No            : 028
Yazar/Yazarlar  : Burcu KARTAL,Mehmet Fatih SERT,
                               Mücahit BEKTAŞ
Baskı Tarihi       : 2019 
Stok Durumu     : Var


Üniversitemizde eğitim öğretim gören uluslararası öğrencilerin memnuniyet düzeylerinin belirlenmesi için, üniversite memnuniyeti, kalite memnuniyeti ve karşılaşılabilecek sorunlar boyutunda hem nicel ve hem de nitel olarak yapılan araştırma sonuçlarını içermektedir.
 

 
 

LİMAN İŞLETMELERİNDE PERFORMANS ÖLÇÜMÜ

Yayın No               : 001
Yazar/Yazarlar     : Dr. Alparslan ATEŞ / Dr. Soner ESMER
Baskı Tarihi          : 25.03.2013
Baskı Adedi           : 300 Adet
Stok Durumu        : Var


Kitap,    küresel     lojistik     ve     ulaştırma     sisteminin     en  önemli altyapılarından birisi olan limanların daha iyi bir hizmet verebilmesi için performanslarının ölçülmesi gerektiği varsayımı üzerine düşünülmüş ve bu konuda  hem  limancılık  sektörü  hem  de denizcilik eğitimine katkıda bulunmak amacıyla hazırlanmıştır.

 
XII. İSLÂM HUKUKU ANABİLİM DALI KOORDİNASYON
TOPLANTISI (SOSYAL DEĞİŞİM VE DİN)

Yayın No            : 018
Stok Durumu     : Basılmadı

 
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Anabilim Dalı Koordinasyon Toplantısı XII. Sosyal Değişim ve Fıkhi Meseleler 2-3 Mayıs 2015 Taıihlerinde Düzenlenen Koordinasyon Toplantısına ait bildiriler kitabıdır.
 


ULUSLARARASI KAŞGARLI MAHMUD SEMPOZYUMU BİLDİRİ METİNLERİ
Yayın No           : 001
Yazar/Yazarlar  : Doç. Dr. M. Muhsin KALKIŞIM (Edt.)
Baskı Tarihi      : 2009
Stok Durumu    : Tükendi

 

Bu kitap, 17-19 Ekim 2009 da Üniversitemizce Rize’de yapılan “Uluslararası Kaşgarlı Mahmud Sempozyumu’nda sözlü olarak sunulan bildirileri içermektedir. Sempozyumdaki bildiriler, Kaşgarlı Mahmut’la ilişkili biyografi, çevre, bibliyografya, felsefe\ hikmet, inanç, edebiyat, sözlük, dilbilgisi, eğitim, Türkçe öğretimi, sosyoloji, kültür ve etnografi alt başlıklarında sunulmuştur. 
 

SUDAKİ HALKALAR/ 40 RÖPORTAJ
Yayın No            : 002
Yazar/Yazarlar  : Doç. Dr. M. Muhsin KALKIŞIM (Edt.)
Baskı Tarihi       : 2010
Stok Durumu     : Tükendi

 

 Kitap Rize Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 4. sınıf öğrencilerinin bir önceki yıl “Yazılı Anlatım” dersinden hasıl olan hasbi  ve çabalarının bir ürünüdür. “Sudaki Halkalar”, kesret içinde birliği yakalayan, farklı kültürel atkılarla bir kilimi dokuyabilen, renklerin ahengini bulan bir anlayışın sonucudur. Sudaki Halkalar”da ya da “Suda Açan Çiçekler”de resmi klişelerin, vak’a-i adiye haline gelmiş ezberlerin tedahülü yoktur. Dolasıyla sentetik değil fıtridir. Kainatı bir kitap olarak değerlendiren, her bir objeyi sırlı bir mektup hüviyetinde gören bir bakış tarzını satır aralarında bulacağınız bir kitaptır.

 


ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİNİN EĞİTİME BAKIŞI,
ÜNİVERSİTELERDEN VE GELECEKTEN BEKLENTİLERİ

Yayın No            :  003
Yazar/Yazarlar  : Ali Rıza KÖROĞLU (Edt.), Hamdi ÇİYİLTEPE (Edt.)
Baskı Tarihi       : 2010
Stok Durumu     : Tükendi


Bu kitapta gençlerin hayallerini umutlarını, eğitime, hayata bakışlarını bulacaksınız. Genç arkadaşlar, “Hayallerinizle aranızdaki engelleri kaldırırsanız, hayalleriniz artık gerçek olur’u.” ispatlıyor bu eser.
  

RİZE SEKTÖREL KALKINMA SEMPOZYUMU
BİLDİRİLER KİTABI

Yayın No             : 004
Yazar/Yazarlar   : Mehmet TANYAŞ (
Edt.), Ali Rıza SAKLI (Edt.)

Baskı Tarihi        :  2012
Stok Durumu      : Tükendi 

Recep Tayyip Eroğan Üniversitesi ve Maltepe  Ünüversitesinin  ortak çalışması ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansının desteğiyle hazırlanan kitapta Rize ilinin sektörler temelinde kalkınmasını  konu edinen tebliğler ve konuşma metinlerinden oluşmaktadır.