NAGİHAN KAYNAK

NAGİHAN KAYNAK

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANI

Birimi

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

Görev Devri

Görev ve Sorumlulukları

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile diğer ilgili kanun, yönetmelik vb. düzenlemeler.

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili kanun, yönetmelik vb. düzenlemeler

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili Kanun, yönetmelik vb. düzenlemeler

Taşınır Mal Yönetmeliği ile Kurum yönetimi tarafından verilen yetkiler