ORHAN TAFRALI

ORHAN TAFRALI

ŞUBE MÜDÜRÜ

Birimi

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

Görev Devri

TÜRKAN ÇANKAYA

Görev ve Sorumlulukları

AraştırmaPlanlama ve Koordinasyon çalışmalarının takibini yapmak

Daire Başkanının görevi başında bulunmadığı veya bulunamadığı durumlarda Daire Başkanının Görev Yetki ve Sorumluluklarını yerine getirmek

İç denetim çalışmalarının devamını sağlamak, denetimini yapmak ve Daire Başkanlığına bilgi vermek

Koleksiyona dahil edilen yayınların raflara yerleştirmesi işini organize etmek, koleksiyonun bakımı ve korunması ile ilgili önlemleri almak

Kütüphanede yürütülmekte olan okuyucu ve bilgi hizmetleri, idari hizmetler ile teknik hizmetlerin denetimini yapmak ve Daire Başkanlığına bilgi vermek

Okuma salonları, depo, ödünç verme bölümü arasında yerleştirme ve faydalandırma hizmetlerinin düzenli ve sürekli olarak yapılmasını sağlamak

Öğrenci, Öğretim görevlisi ve idari personellerin ilişiğinin kesilme işleminin yapılması.