PINAR YILDIZ

PINAR YILDIZ

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ

Birimi

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

Görev Devri

ELİF NUR YILMAZ

Görev ve Sorumlulukları

Araştırma Planlama ve Koordinasyon.

Personel özlük işleri.

Tahakkuk işlemleri.

Üniversite Yayın Komisyonu tarafından basılmasına onay verilen yayınlar için ISBN ve bandrol işlemleri yapmak, gerekli yazışmaları yürütmek

Yazı İşleri.

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile diğer ilgili kanun, yönetmelik vb. düzenlemeler.

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili kanun, yönetmelik vb. düzenlemeler

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili Kanun, yönetmelik vb. düzenlemeler

AraştırmaPlanlama ve Koordinasyon çalışmalarının takibini yapmak

Bağış gelen ve koleksiyona girmeyen kitapların başka kurumlara gönderilmesi işlemleri

Birime ait doğrudan temin işlemlerini yapmak

Birimle Alakalı Konularda Komisyon Üyeliği ve Diğer İşleri

E Posta Gönderme İşleri (Okuyuculara ve Firmalara)

Eğitim, Seminer, Toplantı (Katılımcı)

Emekli kesenekleri gönderme işlemleri

Evrak Götürme ve Getirme İşleri

Gelen evrak işlemlerini yapmak

Gelen- Giden Yazı İşleri

Giden evrak işlemlerini yapmak

İdari Personel İzin İşleri

İhale iş ve işlemleri

İhalelerin ödemelerinde yapılan tahakkuk işlemleri

İlk defa işe başlayan personel ile ilgili veri girişlerini yapmak

Kadro Talep Formu Hazırlama

Kitap İade Alma

Kitap Ödünç Verme

Kütüphane Danışma Hizmetleri

Maaş ödemeleriyle ilgili tahakkuk işlemlerini yapmak

Mal Bildirimi İşlemleri

Nöbet Tutma İşleri

Öğrenci Puantajlarının Hazırlanması

Öğrenci, Öğretim görevlisi ve idari personellerin ilişiğinin kesilme işleminin yapılması.

Personel Görev Belgesi Hazırlama

Personel İlişik Kesme İşlemleri

Personelin hastalık izin işlemlerini ve takibini yapmak

Posta Alma ve Posta Gönderme İşleri

Rapor, Liste ve Sunum Hazırlama İşleri

Taşınır İş ve İşlemleri

Taşınır Mal Yönetmeliği ile Kurum yönetimi tarafından verilen yetkiler

Telefon ödemeleri işlemleri

Telefonla Danışma Hizmeti Vermek İşleri.

Üniversite içerisinde kitap standı açılmasına dair iş ve işlemler.

Üyelik İşlemleri

Veri tabanı abonelik işlemleri

Veritabanı üçretlerinin ödeme işlemleri

Yeni Gelen Personellere Verilen Oryantasyon Eğitimleri

Yıllık izin işlemlerini ve takibini yapmak

Yurtiçi geçici görev yolluk tahakkuk işlemlerini yapmak

Yurtiçi sürekli görev yolluk tahakkuk işlemlerini yapmak